google-site-verification: googled3e40c9edb96dae5.html

Aktuell forskning vid HGO

Under alla de år som vi har hållit på med fältkurser har det inte blivit av att få till stånd ett forum för att håll kontakt och föra diskussionen levande över vinterhalvåret, innan det är dags för nästa fältarbetssäsong. Vi har visserligen prövat med Google någon gång, men mer har det inte blivit. Det har heller aldrig funnits en specifik hemsida för våra fältkurser.

Nu är det åtgärdat! Men att hålla en hemsida levande kräver ett aktivt deltagande, inte bara från mig, utan från er alla andra som intresserar er för gotländsk arkeologi. Håll mig gärna informerad om vad som händer på temat Gotland, temat vikingar etc. Skicka gärna såväl funderingar som material.

En första "nyhet" att ha i bakhuvudet är att det är på gång tre intressanta avhandlingar av personer verksamma vid Högskolan på Gotland. Dels är det Gunilla Runesson som kommer under nästa år att lägga fram sin avhandling om bronsålderns boplatser på Gotland. Det rör sig förstås om mer än just boplatser, men jag skriver så, så vet ni ungefär vad det kommer att handla om.

Sedan är det på gång ytterligare en avhandling om bronsåldern. Det är Joakim Wehlin som kommer att lägga fram en avhandling om skeppssättningar, deras tidsställning, funktion etc. Det kan sägas redan nu att de dateringar som ni ser i litteraturen av dessa stenskepp på Gotland ( sen bronsålder, ca 500-400 f Kr) inte håller. De är uppenbarligen anlagda under em mycket längre tid och framför allt tidigare.

Den tredje avhandlingen är det Gustaf Svedjemo som arbetar på. Den rör bebyggelseutvecklingen på Gotland, med tyngdpunkt i den äldre järnåldern. Han bygger det hela på ett mycket stort digitalt material, där han använder GIS (Geografiska Informationssystem) i sitt arbete. Jag kommer att informera er närmare när det är på gång.

Dan Carlsson

© Gotlands arkeologiska fältskola              Arendus, Färjeleden 5, 621 58 Visby              Blog