google-site-verification: googled3e40c9edb96dae5.html

Första veckan!

Schakt 1

schakt1lager1

Schaktet över hus 1 är utlagt från insidan av huset och ut över muren och en utanför liggande skärvstenshög. Muren består framför allt av stora och stapplade kalkstenar, även om det förekommer granitstenar.

Så har vi då klarat av den första veckan. Tre schakt ärt utlagda över hus. Längst i öster har vi lagt ut ett schakt som börjar någon meter in i huset från den äldre järnåldern (alltså ett vad vi i dagligt tal kallar kämpgravshus, eller stengrundshus, normalt daterade till ca 100 - 550 AD) och löper vinkelrätt över dess norra långsidemur utöver en större skärvstenshög som ligger strax utanför byggnaden. Jordtäcket är genomgående mycket tunt och skärvstenen, i alla fall i dess nordliga del, ligger direkt på berget.

Det andra schaktet är utlagt över den förmodade andra mangårdsbyggnaden från den äldre järnåldern. Det återstår idag endast delar av denna byggnad, sannolikt på grund av medeltida eller sentida stentäkt.

schakt 2

schakt2lager1

Husgrunden är till en del raserad. Schaktet är utlagt över den bevarade delen av den norra långmuren, som här håller på att rensas fram.

Längst i väster finns de medeltida husen, i form av ett större hus, sannolikt ladugård eller liknande, och en mindre byggnad med en tydlig spis, sannolikt mangårdsbyggnaden. Schaktet här berör just nu det stora uthuset.

Första veckan har inneburit att torva av, gräva ner det översta lagret och påbörja nästa lager. Fyndmaterialet är överlag mycket magert så här långt och rör sig framför allt om keramik. Här finns både typisk grovmagrad inhemsk keramik från järnåldern och en del finare och tunnare svartgods. Det senare är något oklart i fråga om datering.

vidinstrumentet

vidinstrumentet

Björn Pilefelt, Eva Thelén och Mikke Brännström diskuterar dokumentationen av schaktet över huset i öster.

Inga daterande föremål utöver keramiken har hittills framkommit och det är tämligen små mängder av matben påträffade. Dock är att märka att vi ännu, i alla fall i det östra järnåldershuset, är långt ifrån en golvnivå.

Kommande vecka kommer säkerligen att förtydliga bilden betydligt.

Dan Carlsson

© Gotlands arkeologiska fältskola              Arendus, Färjeleden 5, 621 58 Visby              Blog