google-site-verification: googled3e40c9edb96dae5.html

I fotspåren av Rurik

I år är det en av högsta ledningen i Ryssland proklamerad händelse som handlar om begynnelsen av Ryssland som land som skall uppmärksammas. Det är med andra ord 1150 år sedan Rurik och hans två Skandinaviska bröder inbjöds till det ryska området för att skapa ordning i det kaos som var efter att folken några år tidigare hade kört de tributtagande Skandinaverna på porten. Allt om man skall tro den ryska krönikan, där folken från Ryssland for över Varjagerhavet för att finna några som kunde komma och regera. De som kom var Rurik och hans två bröder, Sineus och Truvor, med hela sina familjer och släkten.

Rurik slog sig ner i Novgorod (egentligen var det nog Gorodische strax utanför Novgorod, eller Holmgård som vikingarna kallade staden). Den ena brodern hamnade i Beloozero, vid floden Sheksna i utloppet av sjön White Lake. Den andra  brodern intog sin plats i staden Izborsk. Allt om man skall tro den ryska krönikan, eller som den är känd hos hos, Nestorskrönikan.

Map-Places-to-visit edited-1

Det är en i hög grad pågående diskussion forskare emellan hur mycken tilltro man ska ha till dessa tidiga uppgifter i krönikan, som är nedtecknad under början av 1100-talet. Det är dock utan tvekan så att Skandinaver i hög grad var involverade i det tidiga Rysslands bildande. Det finns både runstenar, liksom information i de isländska sagorna som verifierar detta. Till detta kan läggas det mycket stora arkeologiska material som visar tydligt och klart på Skandinaviska kontakter och influenser under loppet av vikingatiden, framför allt dess tidigare del och inte minst i de städer som är nämnda i krönikan. Det är även så att dessa kontakter har sin början  senast under 600-talet att döma av de föremål som är påträffade i Staraya Ladoga. Här finns t ex flera gotländska smycken som har en datering till 600-tal och 700-tal. Således långt innan vikingatidens expansion (spännet till höger).

Spanne-vendeltid-Stararia-Ladoga

Under sommaren 2011 genomförde undertecknad och min ryska kollega Adrian Selin ett uppdrag från Northern Dimension for Partnership of Culture en utredning om de vikingatida inslagen i den ryska historien, med syfte att skapa en bild av såväl innehåll som kunskap om de tidiga kontakterna med Skandinavien. Vårt fältarbete genomfördes i juni och augusti 2011 och innebar en intressant resa under en dryg månad i fotspåren av Rurik. Resultaten av vår resa finns sammanfattade i en gudiebok och en rapport, som kan tankas ner från Northern Dimension Partnership on Culture.

Likarmat spänne Stararia Ladoga edited-2Dosformigt-spanne-utan-Stararia-Ladoga

Det bestående intrycket är att det onekligen finns ett mycket uttalat Skandinaviskt inslag i det tidiga bildandet av den ryska staten. På många platser, inte minst de nämnda i den ryska krönikan, finns otaliga smycken och andra föremål av Skandinavisk karaktär. I Staraya Ladoga rör det sig om såväl runinskrifter som konkreta föremål från 600-tal till 1000-tal (smyckena till vänster).

Om det finns mycket att se i museerna och utställningarna är det sämre med upplevelsen av platserna i fält. De är i många fall dåligt iordningställda, där bland annat de utgrävningar som skett på platserna inte är återställda. Många platser, såsom Beloozero och Timerevo, är helt överväxta och information på platsen saknas genomgående. Det finns dock ambitiösa planer för att ställa i ordning och lyfta fram dessa besöksplatser, inte minst Gorodische med dess rika Skandinaviska material.


© Gotlands arkeologiska fältskola              Arendus, Färjeleden 5, 621 58 Visby              Blog