google-site-verification: googled3e40c9edb96dae5.html

Sigillstampen igen

Sigillframsidaweb

Har nu tagit lite bättre bilder på stampen. Vad man kan se är några olika saker. För det första, inskriften i föremålet är spegelvänt, vilket innebär att det skall tryckas mot något för att få fram bilden. För det andra är den ensidig - finns bara inskrift på ena sidan. Ser man föremålet från sidan ser man klart att öglan är så anpassad att man myckert väl kan trycka föremålet mot något utan att öglan är i vägen. Bilden överst är spegelvänd, alltså visar den bild som skulle bli som avtryck.

Sigillbaksidaweb

Man kan även notera att sedd från sidan ser man att kanten är avfasad. Storleksmässigt överensstämmer det tämligen väl med ett motsvarande fynd från Kappelshamnsområdet, daterat till 1300-tal och påträffat endast några kilometer från vår plats (se bilden i högra marginalen).

Om man nu spegelvänder bilden, så som den kommer att ses om man trycker den mot lack eller något annat material och håller det med handen i öglan (nedåt), vilket vore det naturliga, blir den förmodade 1:an i själva verket ett T med en vinklad klack. Det blir ett bomärke, helt i stil med t ex bomärket för Siglavs i Hangvar, som har ett exakt sådant bomärke i början på 1700-talet. Att notera i sammanhanget är att bomärken för gårdarna ändrades från ägare till ägare, vilket framgår av Johan Larsson uppteckning av gotländska bomärken från 1600-tal och framåt (Johan Larssons manus 1927, "Gotländska Får- och Bomärken", Avskriftssamlingen vol. 85, Landsarkivet i Visby).

Sigillsidanweb

Det har framförts att det skulle vara frågan om en plomb från 15-1600-tal. Dessa är dock genomgående av bly, är stämplade på båda sidor och hopvikta så att säga. Det stämmer som synes inte alls med fyndet. Det är tveklöst frågan om just en sigillstamp, vilket inte minst kan utläsas ur texten på objektet. Spelgvänt står det, s: OSWALD (möjligen en bokstav till).  Bostaven s: brukar just stå för ordet sigill. De sista två bokstäverna är lite otydliga. Föremålet är ännu inte konserverat.

Dessutom talar övrigt fyndmaterial från huset för en datering till 12-1300-tal.

Dan Carlsson

© Gotlands arkeologiska fältskola              Arendus, Färjeleden 5, 621 58 Visby              Blog