google-site-verification: googled3e40c9edb96dae5.html

Gotlands arkeologiska fältskola

Sommaren 2018 genomförde vi arkeologiska utgrävningar vid en plats i Eke socken på södra Gotland. Här finns en märklig vallanläggning som går under namnet Gudings slott. Något slott är det ju förstås inte, slott är en gotländsk benämning på vad som brukar kallas fornborgar. Men även fornborg, som lätt leder tanken till krig och försvar, är missvisande för denna anläggning. Resultaten från sommarens undersökningar är nu sammanställda och bildar en intressant och spännande utgångspunkt för kommande sommars utgrävning. Här är en länk till rapporten över 2018 års undersökningar av märkliga gravar, gropar och hus, som en aptitretare inför sommaren 2009.


Under tiden, en kort resumé av 2016 års arkeologiska utgrävningar 
2016 års arkeologiska undersökningar syftade till att klara ut Hultungs gårds långa historia, genom att undersöka den husruin som ligger på platsen för gårdens läge under 1600-talet, enligt den äldsta kartan över gården. Hultungs ligger i Bunge socken på norra Gotland och vi har tidigare undersökt såväl en ödegård från medeltid (Lilla Hultungs) som en vikingatida silverdepå inom gårdens område.

Den byggnad vi nu undersökt framträder väl i terrängen med tydliga vallar och med en markant kulle centralt i byggnaden som visar var spisen var belägen.

Undersökningen visade på en 18x9 meter stor parstuga, med en storstuga i väster och två kammare i öster. Byggnaden kan dateras till ca sent 1500-tal eller tidigt 1600-tal fram till ca 1850.

Fyndmaterialet var tämligen sparsamt, men tre mynt illustrerar väl den ca 300 år långa historien av byggnaden, där det äldsta myntet är präglat för drottning Kristina år 1634.

huset

Mangårdsbyggnaden till Hultungs gård. Bilden visar den norra långsidan av byggnaden sedd från öster mot väster. I högra kanten syns ingången i form av en stor, sliten, kalkhäll. Golvplankorna var som regel borta, men välbevarade syllstockar visade på hur golver varit uppbyggt.

Med hösten i antågande är det nu dags för att planlägga kommande års arkeologiska undersökningar. Under rubriken Fältkurser kommer det att finnas information om 2018 års arkeologiska sommarkurser. Välkomna till kommande sommars spännande grävsäsong på Gotland.


Lite bakgrund om Gotland

Knappast något område i Skandinavien kan mäta sig med Gotland när det kommer till vikingatidens och den tidiga medeltidens historia. Ingenstans har så många silverdepåer påträffats och så många fynd av broscher, spännen, kammar, pärlor etc lämnats in till museerna som från Gotland. Mer än 700 silverdepåer minner om öns märkvärdiga och spännande vikingatida historia.

excavation

Gotlands arkeologiska fältskola har tagit som sin mission att kontinuerligt engagera sig i att belysa denna historia genom fältkurser på sommaren öppna för allmänheten. Fältkurser i nuvarande form har bedrivits sedan 1998, men även under många år innan dess. Undersökningarna är en del i en pågående och långsiktig forskning om den gotländska historien, med betoning på vikingatid-medeltid. Många av deltagarna i kurserna har varit med i åtskilliga år, de längsta i mer än 20 år, vilket visar på såväl ett brinnande intresse för arkeologi, som att Gotland har mycket att erbjuda den arkeologiskt intresserade.

Tag chansen att vara med i ett fascinerande grävprojekt kommande sommar! För en närmare beskrivning av kurserna och möjligheterna att delta, se under rubriken Fältkurser, där information under hand kommer att finnas till hands. Har du frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss.

Välkommen till Gotland kommande sommar!
Doc. Dan Carlsson, Arendus

© Gotlands arkeologiska fältskola              Arendus, Färjeleden 5, 621 58 Visby              Blog