google-site-verification: googled3e40c9edb96dae5.html

Gotlands arkeologiska fältskola

Sommaren 2016 satsar vi på nya och kompletterande undersökningar av den spännande förhistoriska och medeltida gårdsmiljön vid Hultungs gård i Bunge socken på norra Gotland. Detta är platsen såväl för ett par vikingaitda silverdepåer som för den medeltida ödegården Lilla Hultungs, undersökt inom ramen för tidigare års fältkurs. Rapport över undersökningen av en liten silverdepå kan hämtas här. Ödegården Lilla Hultungs finns mer att läsa om via denna länk.

Årets undersökningar avser att belysa gårdens historia efter vikingatiden och det konkreta undersökningsobjektet utgörs av en i markytan väl framträdande ruin av ett sannolikt ursprungligt medeltida stenhus, beläget intill resterna av det vendel- och vikingatida boplatsläget.

Gården var lokaliserad till denna plats fram till 1700-talet, vilket konkret kommer att innebära att vi kommer att påträffa mycket material från senare tider. Den centrala frågeställningen är när bebyggelsen anläggs på platsen och att därmed också belägga tidpunkten för flytten från det läge bebyggelsen hade under loppet av den yngre järnåldern.


En kort resumé om 2015 års arkeologiska utgrävningar 
Förra årets arkeologiska undersökningar rörde en gårdsmiljö vid Ytings i Othem socken. Rapport över resultaten finns tillgänglig här. Fältkursen kom att omfatta dels ett område med spår av lämningar från vendeltid och vikingatid i en åker, påträffade i samband med en metalldetektering för ett antal år sedan, dels en undersökning av tre gravar på ett mindre gravfält, beläget längs en äldre väg som löper från Ytings gamla gårdsplats mot norr.

IMG 7002

Undersökningarna i åkern gav ett tämligen magert resultat, då inga anläggningar,  konstruktioner eller kulturlager framkom i de schakt vi tog upp.

Anl. 5-1. F13.

Undersökningen av gravarna visade att dessa utgjordes av brandgravar, dvs att personerna bränts på bål. Det rörde sig om både mansgravar och kvinnogravar, av föremålen i gravarna att döma. I en av dem fanns även starkt fragmentariska rester av två skelett, där ett av dessa av osteologen kunde tolkas vara en kvinna. Till höger några av de eldpåverkade glaspärlor som fanns i en av kvinnogravarna.

Med våren i antågande är det nu dags för att planlägga kommande års arkeologiska undersökningar. Under rubriken Fältkurser finns information om 2016 års arkeologiska sommarkurser. Välkomna till ännu en spännande grävsäsong på Gotland.

Dan Carlsson


Lite bakgrund om Gotland
K
nappast något område i Skandinavien kan mäta sig med Gotland när det kommer till vikingatidens och den tidiga medeltidens historia. Ingenstans har så många silverskatter påträffats och så många fynd av broscher, spännen, kammar, pärlor etc lämnats in till museerna som från Gotland. Mer än 700 silverdepåer minner om öns märkvärdiga och spännande vikingatida historia.

excavation

Gotlands arkeologiska fältskola har tagit som sin mission att kontinuerligt engagera sig i att belysa denna historia genom fältkurser på sommaren öppna för allmänheten. Fältkurser i nuvarande form har bedrivits sedan 1998, men även under många år innan dess. Undersökningarna är en del i en pågående och långsiktig forskning om den gotländska historien, med betoning på vikingatid-medeltid. Lärarna som håller i föreläsningarna i samband med fältkurserna kommer företrädesvis från Uppsala Universitet, Campus Gotland, men även från Stockholms universitet. Många av deltagarna i kurserna har varit med i åtskilliga år, de längsta i mer än 20 år, vilket visar på såväl ett brinnande intresse för arkeologi, som att Gotland har mycket att erbjuda den arkeologiskt intresserade.

Med våren här  är det hög tid att planera för kommande sommars arkeologiska verksamhet. De två somrarna (2013-14) koncentrerade vi oss till att undersöka historien kring S:t Olofsholm i Hellvi socken, på norra Gotland, en plats som enligt Gutasagan besöktes av den norske kungen Olaf Haraldssons 1029 och/eller 1030. Sommaren 2015 kom vi att undersöka en förmodad boplats från vikingatid, och därtill ett antal gravar frtån början av vikingatiden.

Kommande sommar, 2016, kommer vi att komplettera tidigare arkeologiska undersökningar av den spännande gårdsmiljön vid Hultungs i Bunge socken, inte långt från Bunge vandrarhem.

Tag chansen att vara med i ett fascinerande grävprojekt kommande sommar! För en närmare beskrivning av kurserna och möjligheterna att delta, se under rubriken Fältkurser, där information under hand kommer att finnas till hands. Vi genomför även en internationell fältkurs om 6 veckor, framför allt riktad mot utländska studenter, men självklart är även andra välkomna att delta i denna kurs. Mer information om denna kurs finns här. Har du frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss.

Välkommen till Gotland i sommar!
Doc. Dan Carlsson, Arendus

© Gotlands arkeologiska fältskola              Arendus, Färjeleden 5, 621 58 Visby              Blog