google-site-verification: googled3e40c9edb96dae5.html

Resurser och nyheter

Målet är att fylla denna sida med länkar till intressanta artiklar, uppsatser, rapporter, hemsidor etc som berör vikingatidens Gotland i bred bemärkelse. Men sidan kommer även att fungera som en plats för nyheter på temat vikingatid-medeltid på Gotland. Det blir även platsen att följa våra grävningar framöver och det kommer att finnas rapporter från våra tidigare grävningar allt eftersom. 

Under rubriken externa länkar finns länkar till museer, riksantikvarieämbetet med flera. Tanken är även att bygga upp ett arkiv över arkeologiska uppsatser som berör Gotland, då inte enbart om vikingatid-medeltid, utan mer generellt om gotländsk arkeologi.

Studenter vid såväl Campus Gotland, Uppsala universitet som andra universitet skriver många uppsatser om Gotland, och en hel del av arkeologiskt intresse. Till höger finns det länkar till ett antal uppsatser som ni gärna kan läsa för att få ett bättre grepp om Gotlands historia. Överst finns en uppsats om galjbacken i Visby, där flera av er har varit i samband med våra exkursioner. Sedan följer ett antal uppsatser om skilda ämnen. Några berör områden som vi under de senaste åren arbetat med, bland annat Västergarn och Vivesholm utanför Klintehamn. Jag kommer undan för undan att komplettera listan, så titta in då och då. Så, passa på i vintermörkret att läsa om Gotland och planera sommaren som kommer!

Dan Carlsson

© Gotlands arkeologiska fältskola              Arendus, SPECKSRUM 6, 621 55 Visby              Blog