google-site-verification: googled3e40c9edb96dae5.html

Fältkurser 2023

Tyngdpunkten i Gotlands arkeologiska fältskola ligger i de 2-5 veckors kurser som vi genomfört under ca 25 års tid på Gotland. Vi genomför dessa kurser i samarbete med folkhögskolan i Hemse. Anmälan till kommande sommars kurs (2023) görs via Gotlands folkhögskola. Länk till anmälan finns här när Folkhögskolan öppnar upp för anmälan, vilket kommer att ske 29 november 2022 enligt uppgift.

Vi kommer även 2023 ha en prövapåkurs för externdeltagare för de som vill känna på detta med fältarkeologi, i form av en minikurs på 5 dagar som går mellan måndagen den 10 till och med fredagen den 14 juli. I kursen ingår fältundervisning och all utrustning för grävningen. Det bör noteras att boende, mat och transporter till och från grävlokalen inte ingår utan måste ordnas personligen. En anmälan till denna minikurs görs direkt till Arendus på en blankett som finns här. Antalet prövapådeltagare är begränsat till ca 10 stycken. Kursen är nu fullbelagd och vi kan inge ta emot fler. Men… det kommer ett nytt år!

För mer detaljerad information om plats för grävningen, vetenskaplig frågeställning etc, klicka på länken till forskningsplanen till höger. Exakt var grävningarna kommer att ske är inte ännu helt klarlagt, kommer snart att klargöras.

F24361F50

I de ordinarie kurserna via Folkhögskolan ingår såväl ett antal föreläsningar som exkursion, full pension och all nödig grävutrustning, förutom personliga persedlar som handskar, knäskydd etc. Siktet för 2023 års fältkurs är nu inställt på fortsatta undersökningar av ett spännande kustparti i Eke, Rone och Grötlingbo socknar på södra Gotland, där vi kommer att belysa frågan om förhistoriska aktiviteter längs kusten. Men vi kommer också att initiera ett nytt intressant projekt som avser att behandla frågan om den vikingatida gården och dess koppling till nuvarande gårdar. Anmälan till kursen är öppen via Gotlands Folkhögskola från december 2023.

Välkomna till Gotland och våra intressanta och spännande arkeologiska utgrävningar. Här är chansen att förkovra sig i Gotlands historia och i trevligt sällskap och under sakkunnig ledning komma in i arkeologins spännande värld och inte minst, bidra till att öka vår kunskap om en okänd del av vår historia!

© Gotlands arkeologiska fältskola              Arendus, SPECKSRUM 6, 621 55 Visby              Blog