google-site-verification: googled3e40c9edb96dae5.html

Fältkurser 2019

Tyngdpunkten i Gotlands arkeologiska fältskola ligger i de 2-4 veckors kurser som vi genomfört under ca 25 års tid på Gotland. Vi genomför dessa kurser i samarbete med folkhögskolan i Hemse. Anmälan till kommande sommars kurs (2019) görs via Gotlands folkhögskola. Länk till anmälan finns här. Vi har även en internationell kurs, som från sommaren 2019 kommer att gå på 5 veckor. Arbetsspråket är här engelska. För mer information om denna kurs, besök hemsidan.

Vi kommer även 2019 ha en prövapåkurs för externdeltagare för de som vill känna på detta med fältarkeologi, i form av en minikurs på 4 dagar som går mellan måndagen den 8 till torsdagen den 11 juli. I kursen ingår fältundervisning och all utrustning för grävningen. Det bör noteras att boende och transporter till och från grävlokalen inte ingår utan måste ordnas personligen. Årets prövapåkurs är nu fullbokad, men plats finns ännu på de ordinarie kurserna. För mer detaljerad information om plats för grävningen, vetenskaplig frågeställning etc, klicka på länken till forskningsplanen till höger.

F24361

I de ordinarie kurserna ingår såväl ett antal föreläsningar som exkursion, full pension och all nödig grävutrustning, förutom personliga persedlar som handskar, knäskydd etc. Siktet för 2019 års fältkurs är nu inställt på fortsatta undersökningar av ett spännande kustparti i Eke socken på södra Gotland, där vi kommer att belysa frågan om vikingatida aktiviteter längs kusten. Vi kommer att undersöka både gravar och andra lämningar. Ett forskningsprogram kan tankas ner via länk härintill.  Anmälan till kursen är öppen via Gotlands Folkhögskola från december 2018.

F50

Sommaren 2017, kom vi att fördjupa oss i frågan om gården Hägvides historia, där vi undersökte delar av gårdens närområde med spår av två skilda områden med silvermynt och ett flertal vikingatida föremål. Länk till rapporten kommer att finnas här när vi fått svaren på C14 analyserna.

Vad döljer sig i kullen??

Strax öster om Hamra kyrka på södra Gotland fanns en märklig stor gräsbeväxt kulle, full med sten. Vad det exakt var, var det ingen som med säkerhet visste. Men under sommaren 2016, 2017 och 2018, med hjälp av Hamraborna, har vi undersökt kullen. Den visade sig innehålla en enormt stor ruin av en trolig kastal, med murar som var 2,6 meter breda. Bottenplanet visade på en 14 x 11 meter stor byggnad, bestående av två rum. Under kommande år är avsikten att uppna upp platsen som en besöksplats md information om kastalen.

Välkommen till Gotland och våra intressanta och spännande arkeologiska utgrävningar. Här är chansen att förkovra sig i Gotlands historia och i trevligt sällskap och under sakkunnig ledning komma in i arkeologins spännande värld!

© Gotlands arkeologiska fältskola              Arendus, Färjeleden 5, 621 58 Visby              Blog