google-site-verification: googled3e40c9edb96dae5.html

Fingerringen från Tajnungs

Ett av de mer fascinerande fynden från Tajnungs i sommar, vid sidan av sigillstampen, är en fingerring i brons, påträffad i det medeltida huset. Ringen har tydliga paralleller med ett spännande depåfynd från Burs socken, bestående av ett stort antal guld- och silverföremål, sannolikt gömda vid mitten av 1300-talet och kanske i samband med danske kungen Waldemars krossande av den gotländska suveräniteten 1361. Bland föremålen finns fyra fingerringar i guld eller silver med klara paralleller till fingerringen från Tajnungs vad gäller form och ornamentik (se bilderna).

Fingerring3

En av ringarna finns för övrigt att köpa som kopia på Gotlands museum. Ringarna dateras till slutet av 1200-talet eller början av 1300-talet. Dateringen stämmer väl överens med resultaten från våra undersökningar av det medeltida huset i Tajnungs.

Dan Carlsson


© Gotlands arkeologiska fältskola              Arendus, Färjeleden 5, 621 58 Visby              Blog