google-site-verification: googled3e40c9edb96dae5.html

En ny silverskatt på Gotland - igen!

Så var det då dags igen! För ett par dagar sedan rapporterades det in till Gotlands museum och Länsstyrelsen om ett nytt fynd av silvermynt och en del andra silverföremål i Eskelhem socken. Markägaren upptäckte att i de schaktmassor de grävt upp från en vägslinga och deponerats på en annan plats, låg flera silvermynt.

Museet tillkallades och vid efterundersökning (ännu pågående) av dumpmassorna har man nu tagit tillvara ca 650 mynt och ett stort antal andra silverföremål.

Professorn i numinsmatik, Kenneth Jonsson, har daterat de yngsta mynten till ca 1130. I depån finns dock såväl ett romerskt mynt som byzantinska mynt från ca 700-tal. Depån innehåller med andra ord föremål och mynt från en mycket lång tidsperiod.

Silversmältorweb

Det rör sig om en depå av vad man brukar kalla hacksilver; alltså en depå som utgörs av delar och fragment av silver lämpliga att använda i ett metallhantverk. Särskilt intressant är de "bottenskållor" av silver som påträffats, vilka säkerligen utgörs av nedsmälta silvermynt och annat av silver (bilden till höger).

Den långa spännvidden, det stora inslaget av såväl trasiga smyckedelar, smältor av silver och råbarrar, pekar tydligt mot att det rör sig om ett verkstadsmaterial.

Kommande undersökningar syftar framför allt till att försöka återfinna resterande delar av depån, men också att genomföra en landskapsstudie av närområdet till platsen för silverdepån. Det kommer säkerligen finnas skäl att återkomma till depån när slutresultaten föreligger.

Dan Carlsson

© Gotlands arkeologiska fältskola              Arendus, Färjeleden 5, 621 58 Visby              Blog