google-site-verification: googled3e40c9edb96dae5.html

Djurhuvudformat spänne

Det medeltida huset ger oss nya överraskningar mest varje dag. Det är en ganska märklig byggnad att gräva. Det är minst sagt ytterst svårt att se var huset är, ingen tydlig syllram syns och jordtäcket är i själva rummet enbart ett part centimeter tjockt, vilande direkt på hällen.

Vi har nu torvat av och rensat fram till berget en stor del av byggnaden. Förutom tidigare nämnda fynd har ytterligare tidigmedeltida keramik påträffats och idag kom även ett relativt välbevarat djurhuvudformigt spänne från sen vikingatid- tidig medeltid. Nålen saknas, men i övrigt är spännet intakt.

I järnåldershuset, hus 1, håller vi bland annat på att undersöka öppningen i den östra gaveln. Här framkom under dagen vad som förefaller vara förkolnade plankor från dörren. Tre intill varandra liggande plankor ligger centralt i ingången. Plankorna ligger vinkelrätt mot gaveln, vilket antyder att det inte rör sig om någon syllstock och det mest troliga är att det är delar av en dörr. Liknande dörrar har tidigare påträffats i Vallhagar i Fröjel socken.

Dan Carlsson


© Gotlands arkeologiska fältskola              Arendus, Färjeleden 5, 621 58 Visby              Blog